generalforsamling efterfulgt af ekstraordinær generalforsamling

KLAK – KLemensker AKtørerne
holder generalforsamling
d.3.april kl19.00-21.00
i forsamlingshuset Valhalla
( Midgårdsvej 36, Rønne)

dagsorden i følge vedtægterne

der vil umiddelbart efter blive holdt ekstraordinær generalforsamling
pga. vedtagelse af vedtægtsændringer.