Generalforsamling

KLAK Bornholm indkalder til generalforsamling den 30. april kl. 19.30, på Central Biblioteket.

Der er stemmeret for alle medlemmer der har betalt kontingent. Dette kan gøres på selve general forsamlingen inden denne starter. (40 kr pr person, 60 kr pr familie) Dagsorden ifølge vedtægterne.

KLAK er sædvanen tro vært ved en lille forfriskning.